AGENDA

del Parlament del dia 19/03/2015, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
19/03/2015
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE Núm. 2939/15, de la Sra. María Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa 'La prostitució en els carrers de Palma';RGE Núm. 2943/15, del Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei públic; RGE Núm. 2955/15, del Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a liquidació del pressupost de l'exercici 2014; RGE Núm. 2957/15, del , Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució dels continguts d'IB3 a través de les noves plataformes d'internet; RGE Núm. 2958/15, del Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'actuació per a l'any 2015; RGE Núm. 2940/15, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comisión nacional de los mercados y la competencia. RGE Núm. 2941/15, del diputat, Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència; RGE Núm. 2942/15, del Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris d'informació; RGE Núm. 2954/15, del Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències primers mesos de 2015; RGE Núm. 2956/15, del Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de responsabilitat corporativa 'Tots donam una mà'; RGE Núm. 2959/15, del Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de la cultura a IB3 ràdio; RGE Núm. 2960/15, del Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de celebració del 10è aniversari d'IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1628/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa energètica i protecció dels consumidors vulnerables, i RGE núm. 1760/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Can Gazà.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Rita i Larrucea RGE núm. 3841/14, relativa a alumnat estranger (3); 3842/14, relativa a alumnat estranger (4); 3843/14, relativa a alumnat estranger (5); 3844/14, relativa a alumnat estranger (6); 3845/14, relativa a alumnat estranger (7); 3846/14, relativa a alumnat estranger (8); 3847/14, relativa a alumnat estranger (9); 3849/14, relativa a alumnat estranger (11); 3850/14, relativa a alumnat estranger (12); 3851/14, relativa a alumnat estranger (1); 3852/14, relativa a alumnat estranger (2); 9010/14, relativa a convenis amb el Ministeri d'Educació; 9961/14, relativa a Pla Educa (I); 9962/14, relativa a Pla Educa (II), i 9963/14, relativa a Pla Educa (III). 2- Proposició no de llei RGE núm. 2150/15, del Grups Parlamentaris Socialista i Més, relativa a recuperació filosofia en el currículum d'ESO i batxillerat (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2195/15). 3- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2854/15, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la modificació del pla de treball de la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54703858

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201