AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2014 a 31/07/2014, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
08/07/2014
09:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic.- Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol.licitada per 23 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant l'escrit RGE núm. 6416/14.
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Salut, del Projecte de Llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
11:30 h.
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Turisme, del Projecte de Llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears.
13:00 h.
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalizada la segona sessió plenària) Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de Llei RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears.
14:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar el darrer plenari,OD:1)Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5614/14, d'ordenació minera de les Illes Balears.2)Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 6303/14,del joc i les apostes a les Illes Balears.
DILLUNS
14/07/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears.
DIMARTS
15/07/2014
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
Sala Verda
 
DIMECRES
23/07/2014
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic.- Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol.licitada per 18 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 7136/14. (Tenint en compte l'acord negatiu respecte de la sol.licitud de compareixença RGE núm. 7126/14).
11:00 h.
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears:RGE núm. 6558/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i RGE núm. 6636/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS.
12:30 h.
Sala de les Cariàtides
(Aquesta segona sessió començarà un cop finalitzada la primera) Punt únic.- Debat del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears.
DILLUNS
28/07/2014
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Reunió de la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears amb el següent Ordre del Dia: 1) Constitució ponència. 2) Nomenament coordinador/a. 3) Redacció informe.
DIMARTS
29/07/2014
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Si n'és el cas, reunió de la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears amb el següent Ordre del Dia: Continuació redacció informe.
DIJOUS
31/07/2014
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
11:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54637170

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201