AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2015 a 31/07/2015, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/07/2015
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMECRES
08/07/2015
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIJOUS
09/07/2015
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
0.- Promesa o jurament de nous diputats/diputades. I.- Intervenció de la Molt Honorable Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears. II.- Ratificació per part del Ple del Parlament dels candidats i/o candidates proposats pels grups parlamentaris a senadors i/o senadores que han de representar a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala de Juntes
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària).
12:10 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió (en tot cas, en acabar la reunió de la Mesa del Parlament).
12:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:40 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:10 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:20 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació vicepresident i secretari de la comissió.
13:40 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres Mesa.
13:50 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres Mesa.
14:00 h.
COMISSIÓ DE D'ASSUMPTES EUROPEUSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres Mesa.
14:10 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
14:20 h.
DIPUTACIÓ PERMANENTComposició
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació de vicepresidents i secretaris Diputació Permanent.
DIJOUS
16/07/2015
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
21/07/2015
10:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic: Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm. 4192/15, presentat per vint-i-dos diputats dels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol.licita la convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària del Ple de la cambra amb determinat ordre del dia.
10:45 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
(en tot cas en haver acabat la reunió de la Diputació Permanent i segons l'acord adoptat per aquesta)
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(segons l'acord adoptat per la Diputació Permanent i un cop habilitat el dia necessari per part de la Mesa) Ordre del dia: I.- Designació del candidat per a cobrir la vacant de magistrat del Tribunal constitucional. II.- Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. III.- Elecció dels membres del Consell de Direcció i del director o la directora de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
DIMARTS
28/07/2015
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54674533

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201