AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2022 a 31/01/2022

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
11/01/2022
09:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIMECRES
12/01/2022
09:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DIJOUS
13/01/2022
09:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIVENDRES
14/01/2022
09:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DILLUNS
24/01/2022
10:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/01/2022
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIJOUS
27/01/2022
11:15
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.