AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2027 a 31/01/2027