AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/04/2023 a 30/04/2023

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
19/04/2023
11:00
MESA DE LA DIPUTACIÓ PERMANENT
Sala del Senat