AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/08/2013 a 31/08/2013

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/08/2013
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
10:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
(En tot cas, començarà un cop finalitzada la sessió de la Mesa)
11:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(En tot cas, començarà en haver acabat la Junta de Portaveus) Punt únic.- Compareixença urgent de la consellera d'Administración públiques per tal d'informar sobre les tasques de coordinació d'emergència dutes a terme pel Govern de les Illes Balears a causa de l'incendi declarat al terme municipal d'Andratx el passat divendres dia 26 de juliol, sol·licitada pel Govern mitjançant l'escrit RGE núm. 8565/13.
DIMECRES
07/08/2013
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda