AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/08/2015 a 31/08/2015

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
03/08/2015
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic: Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials (RGE núm. 4706/15).