AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/08/2020 a 31/08/2020

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
24/08/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
11:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIVENDRES
28/08/2020
11:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Ordre del dia. Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria urgent de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 12908/20, amb l'ordre del dia següent: Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal d'informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i les conseqüències sanitàries i econòmiques d'aquesta (RGE núm. 12907/20).
11:05
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria urgent de sessions extraordinàries de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 13645/20, per tal de debatre les següents compareixences:  Compareixença RGE núm. 9089/20, presentada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2020-2021.  Compareixença RGE núm. 9088/20, presentada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de funcionament dels centres d'educació infantil i escoletes.
11:10
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 13672/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre les previsions de cara a l'inici del pròxim curs 2020/21 dins la pandèmica de la COVID-19 (escrit RGE núm. 13647/20, del Grup Parlamentari Socialista).
11:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala Verda