El Parlament aprova la Llei de la Comissió General de Consells Insulars

Notícia del Parlament - 24 de novembre de 2015

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment la Llei de la Comissió General de Consells Insulars a iniciativa del Grup Parlamentari MÉS per Menorca a través d'una Proposició de llei, a la qual s'ha aplicat el procediment directe i en lectura única, la qual ha estat defensada per Nel Martí.

La llei que consta d'un article únic i una disposició final, crea al si del Parlament de les Illes Balears la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

La finalitat d'aquesta Comissió és aprovar per dues terceres parts dels seus membres, el seu reglament, composició i funcions, d'acord amb el que es preveu a l'article 53 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Estarà integrada per 24 vocals, 12 diputats o diputades anomenats pels grups parlamentaris d'acord amb les proporcions acordades per Mesa i Junta de Portaveus en la present legislatura, i 3 consellers o conselleres per cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, garantint la participació de tots els grups polítics presents als consells insulars.

La composició quedarà sense efectes una vegada aprova en el marc del seu Reglament la composició de la Comissió General de Consells Insulars per les dues terceres parts dels seus membres.

Al debat substanciat han intervingut els parlamentaris: Miquel A. Jerez (Popular), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt) i Xico Tarrès (Socialista).

Més informació ...
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 5/12/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54592155

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201