El Parlament acorda instar el Govern a afegir en els pressuposts autonòmics un informe d'impacte familiar

Notícia del Parlament - 19 de setembre de 2023

En la plenària, a més de les preguntes de control a l'executiu, s'ha rebutjat una iniciativa per augmentar la dotació econòmica per a Menorca Reserva de Biosfera.

Avui s'ha celebrat la segona sessió plenària ordinària de l'onzena legislatura.

Just abans, a la Sala de Passes Perdudes, s'ha procedit a la lectura d'un manifest, signat per tots els grups parlamentaris, menys els grups Popular i  Vox, de suport als afectats pel terratrèmol del Marroc i les inundacions de Líbia [MANIFEST]

 

Preguntes

A continuació, s'ha procedit a la celebració de la segona sessió plenària ordinària, amb la substanció del primer punt de l'ordre del dia, amb la formulació de fins a quinze preguntes de control al Govern. Les adreçades a la president del Govern de les Illes Balears, han estat ajornades, atès la seva absència (RGE 5442/23). 

Interpel·lació

Tot seguit s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, relativa a la política general del Govern en matèria d'habitatge (RGE 2529/2023). El diputat Josep Castells ha interpel·lat la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

Proposicions no de llei

Al quart punt de l'ordre del dia s'han substanciat el debat i la votació de dues proposicions no de llei.

La primera, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa informes d'impacte familiar en els projectes de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma (RGE núm. 2753/2023), ha estat APROVADA  per 30 vots a favor (Popular i Vox), 22 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca i Socialista) i 1 abstenció, amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears que emeti en els projectes de llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma, l'informe d'impacte familiar, que tendrà caràcter preceptiu, amb la finalitat de considerar l'impacte social i econòmic de les polítiques a llarg termini en el conjunt de famílies.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Agustín Buades (Vox).

Al torn de fixació de posicions, han intervingut: Silvia Cano (Socialista), Lluís Apesteguía (MÉS per Mallorca), Cristina Gómez (Mixt-Unidas Podemos) i Lourdes Cardona (Popular).  

La segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, relativa a garantir un finançament adequat per a Menorca Reserva de Biosfera (RGE 3700/23), ha estat REBUTJADA, per 31 vots en contra (Popular, Vox i Mixt-Sa Unió de Formentera) i 25 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, Mixt-MÉS per Menorca i Mixt-Unidas Podemos) amb la redacció següent: 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar la comissió de composició paritària entre representants del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, prevista a l’article 80 de la Llei 3/2023, de 17 de febrer, per acordar un increment de l’import del mecanisme específic de finançament previst al mateix article perquè assoleixi la quantitat total de 6.660.000 euros, de manera que l’aportació del Govern quedi establerta en cinc milions d’euros.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a preveure, en el projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2024, un import mínim de cinc milions d’euros corresponents al 75% de l’aportació que ha de fer el Govern de les Illes Balears al mecanisme especial de finançament de la Reserva de Biosfera de Menorca previst a l’article 80 de la Llei 3/2023, de 17 de febrer.

3.- El Ple del Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la llei 3/2023 de 17 de febrer, de Menorca, Reserva de la Biosfera, i  a treballar conjuntament perquè no sigui derogada ni totalment ni parcialment.

Esmena in voce del Grup Socialista. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca). 

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat dues esmenes de modificació (RGE 5501 i 5502/2023), les quals, defensades per la diputada Maria Pilar Carbonero, han estat REBUTJADES pel grup proposant. En canvi sí ha estat ACCEPTADA, una esmena in voce d'addició d'un nou punt i, per tant, incorporada al text sotmès a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Francisco José Cardona (Vox), Ferran Rosa (MÉS per Mallorca) i Jordi López (Popular). 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54778492

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201