AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 27/11/2023 a 03/12/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
28/11/2023
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 9525/23, ajornada a la sessió anterior, 9530/23, ajornada a la sessió anterior, 9797/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9527/23, la qual va ser rectificada amb l'escrit RGE núm. 9546/23 i ajornada a la sessió anterior, 9674/23, 9798/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9656/23, 9657/23, 9658/23, 9675/23, 9654/23, 9670/23, 9672/23, 9659/23, 9671/23, 9655/23, 9660/23, 9661/23, 9662/23, 9653/23, 9669/23, 9673/23, 9663/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9678/23. II. Interpel·lació RGE núm. 2659/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria d'igualtat. III. Moció RGE núm. 9549/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en matèria lingüística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 8509/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 9009/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i suport a la tasca docent. 2. RGE núm. 8655/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir la transparència, el respecte a la Constitució Espanyola i la igualtat de les Illes Balears amb la resta dels territoris espanyols en les negociacions i en el pacte d'investidura de Pedro Sánchez. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7445/23, del Grup Parlamentari Popular, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears. VI. Elecció dels i de les membres del Consell Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 7525/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre el Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2022.
DIMECRES
29/11/2023
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5936/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa de la meteorologia. b) RGE núm. 8650/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a DGT Eivissa.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 8549/23, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del Sr. Javier Ureña Morales, director general de l'IBSalut, per tal de conèixer la planificació i l'abast del pla d'infraestructures del Govern. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7905/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament de la concertació de la prestació de pallassos d'hospital. b) RGE núm. 8395/23, presentada pel Grup Parlamentaris Socialista, relativa a increment i fidelització del nombre de residents de les diferents categories professionals: psicòlegs clínics, metges, infermeres i farmacèutics.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7418/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions del servei d'acompanyament de menors en vols interilles. b) RGE núm. 7730/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat d'establir mesures per tal de garantir el subministrament regular de mercaderies perilloses. c) RGE núm. 8064/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a clubs nàutics.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
30/11/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8568/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament del PIAL. b) RGE núm. 9338/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, perquè Menorca no quedi exclosa de les ajudes per zones turístiques.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: 1) RGE núm. 9361/23, presentada pel Sr. Enric Apesteguia i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a assessors lingüístics. 2) RGE núm. 9371/23, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a credibilitat i transparència. 3) RGE núm. 9737/23, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a procés d'internalització del personal. 4) RGE núm. 9340/23, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a imatges emeses per IB3 de la tornada de Valtonic. 5) RGE núm. 9362/23, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració dels treballadors internalitzats. 6) RGE núm. 9363/23, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funció social del català. 7) RGE núm. 9364/23, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificar la graella de continguts. 8) RGE núm. 9365/23, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model audiovisual. 9) RGE núm. 9366/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de futur. 10) RGE núm. 9367/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a televisió pública. 11) RGE núm. 9368/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals d'Eivissa, Formentera i Menorca. 12) RGE núm. 9369/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència. 13) RGE núm. 9370/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8576/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a 25 de novembre, dia per a l'erradicació de les violències masclistes. S'ha acabat! b) RGE núm. 8830/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per la clarificació competencial dels serveis socials a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 8394/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta de construcció de nou centres integrats de formació professional. b) RGE núm. 9353/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a gestió òptima dels dispositius mòbils als centres educatius.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
01/12/2023
11:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54489382

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201