Resolucions de Presidència

I legislatura

Reguladora de l'accés al saló de sessions del Parlament

Reguladora de les indemnitzacions econòmiques a percebre per les persones que compareguin davant alguns òrgan del parlament a requeriment d'aquest

III legislatura

Reguladora de la presentació d'iniciatives parlamentàries degudament titulades pels autors

Reguladora de la interpretació de l'article 92.3 del Reglament de la cambra

Reguladora dels terminis i procediment del lliurament de la documentació objecte d'estudi, debat i resolució per part de la Mesa als membres d'aquesta

IV legislatura

Reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives

V legislatura

Mitjançant la qual es regula la compareixença del senador en representació de les Illes Balears davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals

Sobre les compareixences davant les comissions no permanents d'investigació

Reguladora del procediment per a l'elecció de síndic de Greuges

VI legislatura

Sobre la interpretació de l'article 164.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Reguladora de les normes sobre la tramitació del Compte General de la comunitat autònoma

Sobre aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament de la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears

VII legislatura

Mitjançant la qual es regula la compareixença del fiscal superior de les Illes Balears davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per a la presentació de la memòria anual de l'activitat de la Fiscalia Superior de les Illes Balears

Relativa al procediment a seguir per al control del principi de subsidiarietat dels projectes d’actes legislatius de la Unió Europea

VIII legislatura

Resolució de Presidència del Parlament de les Illes Balears reguladora de la compareixença dels alts càrrecs del Govern sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per a l'acció de govern

Resolució de la Presidència reguladora de les sol·licituds de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb les iniciatives legislatives

Resolució de Presidència reguladora del procediment per a l'aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

IX legislatura

Resolució de la Presidència reguladora de les normes de procediment per a la designació dels representants del Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Resolució de la Presidència reguladora de les normes de procediment per a l'elecció dels membres del Consell Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les Illes Balears

Resolució de la Presidència del procediment de votació telemàtica a les sessions plenàries del Parlament de les Illes Balears

Resolució de la Presidència mitjançant la qual es regula la presentació de la memòria anual del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per part del seu president o presidenta, davant el Parlament de les Illes Balears

Resolució de la Presidència reguladora del procediment per a la revisió del Mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Resolució de la Presidència reguladora del procediment per a la tramitació i l'aprovació, si escau, del reglament de funcionament i règim intern de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrucpió a les Illes Balears, i les seves modificacions posteriors

X legislatura

Resolució de la Presidència reguladora de les compareixences dels membres del Govern davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per informar sobre les seccions de la seva responsabilitat del projecte de llei de pressuposrs, i de les compareixences previstes en els apartats tercer i quart de l'article 46 del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Resolució de Presidència reguladora de l'exercici del dret dels diputats i les diputades no adscrits a presentar i defensar esmenes parcials als textos legislatius, previst a l'article 28.3.c) del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

XI legislatura

Resolució de la Presidència reguladora del procediment de votació telemàtica a les sessions plenàries del Parlament de les Illes Balears

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54487304

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201