El Ple pren en consideració modificar la Llei de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 23 d'octubre de 2018

Ara, la iniciativa legislativa exercida per tres grups parlamentaris continuarà amb la seva tramitació.

El Ple del Parlament ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt (GxFormentera), Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada pels diputats Josep Castells (MÉS per Menorca),  Laura Camargo (Podem Illes Balears) i Agustina Vilaret (MÉSxMallorca). Al torn de fixació de posicions a favor de la proposta han intervingut: Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Salvador Aguilera (Mixt), Enric Casanovas (Socialista); en contra, s’ha manifestat la diputada Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos). Per la seva part, Juan Manuel Lafuente (Popular), ha defensat l’abstenció del seu grup.

Votacions

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la presa en consideració de la iniciativa legislativa essent aprovada per 32 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, MÉSxMenorca, Podem, MÉSxMallorca, El Pi, Socialista), 2 vots en contra (Mixt-Ciudadanos) i 18 (Mixt-Gijón i Popular).

Contingut de la iniciativa

La Proposició de llei s'articula en dos articles.

El primer es dedicat a la modificació puntual de la Llei 10/1998 i un dedicat específicament a la creació del col·legi. La iniciativa esmenta que s'ha considerat oportú fer una modificació a la llei esmentada per deixar clar que el Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears, regula el procés de creació de col·legis professionals via projecte de llei, sense que això limiti la possibilitat de crear-los via proposició de llei.

L'article segon d'altra banda, inclou la regulació específica del col·legi de nova creació, amb una normativa mínima que ha de permetre la constitució del col·legi i la seva posada en marxa com a entitat amb la seva pròpia personalitat jurídica.

Finalment, tres disposicions transitòries regulen el procés que ha de menar a l'efectiva constitució del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 58858667

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201