El Parlament celebra una Diputació Permanent per votar la convocatòria d'una altra sessió plenària extraordinària

Notícia del Parlament - 24 de gener de 2023

La Diputació Permanent ha votat l'Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, per tal de substanciar les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple. 

Dia 23 de  desembre finalitzà el període de sessions ordinaris i atès que el Govern de les Illes Balears i diversos grups parlamentaris havien sol·licitat la convocatòria de sessions extraordinàries,  el president Vicenç Thomas, oïda la Mesa, i d’acord amb la Junta de Portaveus fixà la setmana passada la celebració de tres sessions plenàries extraordinàries i la convocatòria d'una diputació permanent per acordar si s’havien de celebrar més sessions extraordinàries.

Cal recordar que les sol·licituds de sessions extraordinàries a instàncies del Govern de les Illes Balears no necessiten l’acord de la Diputació Permanent per a la seva celebració. En aquest sentit, les tres sessions acordades i convocades pel president del Parlament tractaran els ordres del dia següents: 

 

Primera sessió, a les 09.00 hores:

Punt únic: Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística.

 

Segona sessió, en tot cas, un cop finalitzada la primera:

Punt únic: Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears.

 

Tercera sessió, en tot cas, un cop finalitzada la segona:

Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

 

DIPUTACIÓ PERMANENT

Així doncs, just abans de l’inici de les tres sessions ja convocades, s'ha celebrat una Diputació Permanent per debatre i votar si se celebrava una altra sessió extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, per tal de substanciar les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 149, 146, 153, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 148, 145, 154, 150 i 163/23, amb els resultats de les votacions següents:

Decaiguda per 9 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 9 vots a favor (Mixt, VOX, El Pi i Popular) i cap abstenció.

Cal destacar que la petició ha decaigut en tercera votació degut al triple empat en les tres votacions realitzades.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 5/03/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55531341

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201