El Congrés dels Diputats no pren en consideració la Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans

Notícia del Parlament - 8 de març de 2023

La Proposició de Llei, iniciativa del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Mallorca, fou aprovada pel Parlament de les Illes Balears i pretenia que les comunitats autònomes poguessin posar un límit al preu dels lloguers.

 

El Ple del Congrés dels Diputats no va prendre en consideració ahir dimarts per 270 vots en contra, 71 vots a favor i 4 abstencions la Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. [VÍDEO DE LA VOTACIÓ]

Aquesta iniciativa fou defensada a Madrid pels diputats encomanats per la Mesa del Parlament de les Illes Balears:  Josep Castells, del Grup Parlamentari Mixt, Joan Ferrer, del Grup Parlamentari Socialista i Pablo Jesús Jiménez, del Grup Parlamentari Unidas Podemos i pretenia la modificació de la Llei d'arrendaments urbans a través d'un article únic que modifica els articles 10 i 17 de la la Llei 29/1994, de 24 de novembre. 

El primer apartat de l’article únic modificava l’article 10, relatiu a la pròrroga del contracte. El segon apartat de l’article únic, doncs, modificava el primer apartat de l’article 17, amb l’objectiu de deixar clar que la renda en els contractes d’arrendaments d’immobles urbans l’estipularan les parts sense perjudici dels règims de contenció o moderació de rendes de lloguer d’habitatges que puguin aprovar les comunitats autònomes. 
Per altra banda, el tercer apartat de l’article únic donava cobertura legal al fet que les comunitats autònomes en els seus respectius àmbits territorials puguin establir els esmentats règims de contenció o moderació de rendes de lloguer. Aquests règims de contenció o moderació s’havien de circumscriure en aquelles zones amb un mercat d’habitatge tensat. A més, s’establia que l’establiment d’aquests règims podia preveure el seu respectiu règims sancionador i sistema de resolució extrajudicial de conflictes que eventualment es puguin produir entre arrendadors i arrendataris en contractes subjectes als règims de contenció o moderació de rendes. Finalment, la iniciativa incloïa una disposició final única que en regula l’entrada en vigor.

Tramitació parlamentària

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre de 2022, aprovà la Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1004, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. [Text de la PL] a iniciativa del Grup Mixt-MÉS per Menorca.  [NOTA INFORMATIVA]

Aquesta proposició de llei es formulà a l’empara de l’article 87.2 de la Constitució Espanyola, que estableix que les assemblees de les comunitats autònomes podran “trametre a la Mesa del Congrés una proposició de llei”. Aquesta competència també queda recollida a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, concretament a l’apartat segon de l’article 50, que regula les funcions del Parlament de les Illes Balears. 

Després de la no presa en consideració ahir per part del Congrés dels Diputats, la Proposició de llei de Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans aquesta iniciativa no continuarà la seva tramitació a la cambra estatal.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55473746

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201