AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 26/10/2020 a 01/11/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
27/10/2020
08:45 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Escrit RGE núm. 5841/20, presentat per la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat (amb relació a l'escrit RGE núm. 4580/19, presentat pel Sr. Esteban Jerez Aramburo, mitjançant el qual sol·licita que el Parlament faci d'interlocutor amb l'IBAVI per tal que els veïnats de la seva finca, que és de protecció oficial i gestiona l'IBAVI, compleixin les ordenances cíviques).
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes. RGE núm. 15555/20, 15565/20, 15553/20, 15589/20 (presentada en substitució 15562/20), 15564/20, 15568/20, 15563/20, 15566/20, 15567/20, 15569/20, 15590/20 (presentada en substitució de la 15560/20), 15356/20, 15557/20, 15535/20, 15558/20, 15554/20, 15575/20 i 15570/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14863/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació amb el comerç.
11:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic. Debat i votació de les propostes de resolució derivades del debat de política general del Govern de les Illes Balears.
15:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la segona sessió plenària) Punt únic. Escrit RGE núm. 15545/20, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2021.
DIMECRES
28/10/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Debat de la Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2020, tramesa pel Sr. Bartolomé Barceló i Oliver mitjançant l'escrit RGE núm. 14763/20.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8708/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a reobertura de les Unitats Bàsiques de Salut que romanen tancades a causa de la crisi sanitària generada per la COVID-19. 2. RGE núm. 8889/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a reactivació dels programes de cribatge de càncer.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11133/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a accés al mar i continuïtat en el trànsit de vianants en el litoral. b) RGE núm. 14254/20, presentada conjuntament pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures per a la connectivitat de les Illes Balears. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 9563/20 (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9613/20), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art.46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Medi Ambient i Territori, davant la tramitació del Decret llei 8/2020. (RETIRAT) 3. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 9612/20 (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9613/20), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art.46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Mobilitat i Habitatge, davant la tramitació del Decret llei 8/2020. (RETIRAT)
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/10/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15083/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a pla d'assistència per un turisme segur. 2) RGE núm. 15161/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a itineraris autònoms.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
DESCONVOCADA. OD: Punt únic: Proposició no de llei RGE núm.1815/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos i modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 15048/20, relativa a cambres agràries.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
DESCONVOCADA. En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14230/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a suport a la convocatòria de la Plataforma Les Balears Acollim. 2) RGE núm. 14627/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a pla urgent de col·laboració amb bancs d'aliments, menjadors socials i locals d'auxili social.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3561/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució immediata de les obres de millora pendents en el col·legi Ses Comes de Porto Cristo (Manacor); i RGE núm. 4180/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a espais d'exposició artística.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
30/10/2020
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 16539148

Mapa Web