AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 14/10/2019 a 20/10/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
15/10/2019
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6670/19, 6656/19, 6662/19, 6677/19, 6546/19, 6667/19, 6666/19, 6671/19, 6668/19, 6664/19, 6673/19, 6665/19, 6669/19, 6655/19, 6661/19, 6676/19, 6663/19 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6681/19) i 6672/19, II. Interpel·lació RGE núm. 6001/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. III. Moció RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transport marítim, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3244/19. IV. Proposicions no de llei:1. RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a detecció precoç de càncer de mama. 2. RGE núm. 5137/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment d'una Àrea de Control d'Emissions a la Mediterrània.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5455/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a petició de recursos, instruments i programes per a fer efectiva la política de cohesió de la UE amb la reducció de sobrecostos a les regions insulars, i RGE núm. 5702/19, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reprovació del ministre de Foment per les seves declaracions relatives al descompte aeri.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5456/19, del Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears en funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat mes d'octubre de 2018. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 5345/19, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a declaració d'interès autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de la Plaça Major de Palma; i RGE núm. 5600/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a instar a exercir la transparència a l'aeroport de Palma per protegir els drets dels ciutadans.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6473/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesions a la Junta Arbitral de Consum.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Pregunta RGE núm. 4589/19, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, relativa a cartografia posidònia. 2. Compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 4793/19, per informar sobre la gestió del parc Nacional de Cabrera.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Comissió. 2. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4716/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (1); RGE núm. 4717/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (2); RGE núm. 4718/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (3); RGE núm. 4719/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turismofòbia (1); RGE núm. 4720/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turismofòbia (2); RGE núm. 4786/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (1); RGE núm. 4787/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (2); RGE núm. 4788/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (3); RGE núm. 4789/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (4); RGE núm. 4790/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (5); RGE núm. 5606/19, presentada pel Sr. Mar Pérez-Ribas i Guerrero, del GP Ciudadanos, relativa a mesures per part del Govern perquè els emprenedors puguin tenir "una segona oportunitat" empresarial.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 6657/19, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Gala OCB;RGE núm. 6492/19, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció del voluntariat a les Illes Balears;RGE núm. 6684/19, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga del contracte amb LIQUID MEDIA;RGE núm. 6687/19, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a eleccions del 10 de novembre;RGE núm. 6744/19, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cap d'informatius a IB3-Ràdio;RGE núm. 6750/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a representants de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears en el Consell Assessor de Continguts i Programació d'IB3;RGE núm. 6753/19, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eines de control i seguiment dels principals subcontractes de producció i coproducció d'informàtica i programació;RGE núm. 6754/19, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració o campanya conjunta amb la Fundació Banc de Sang i Teixits;RGE núm. 6755/19, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació dels butlletins informatius nocturns;RGE núm. 6751/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral a IB3;RGE núm. 6756/19, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes d'audiència d'IB3 ràdio de l'EGM i RGE núm. 6752/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per publicitat a IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6411/19, presentada pe GP Popular, relativa a suport als malalts d'Alzheimer i RGE núm. 6431/19, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a mal funcionament i baixa qualitat del servei públic ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears, en els tràmits objecte de la seva competència.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 15/d’octubre/2019 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 8848498

Mapa Web