AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2020 a 30/09/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/09/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre les previsions de cara a l'inici del pròxim curs 2020/21 dins la pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE núm. 13647/20, del Grup Parlamentari Socialista).
DIMARTS
15/09/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 14175/20, 14179/20, 14182/20, 14187/20, 14188/20, 14189/20, 14207 (presentada en substitució de la RGE núm 14190/20), 14191/20, 14192/20, 14193/20, 14194/20, 14196/20, 14166/20, 14184/20, 14180/20, 14197/20, 14199/20 i 14195/20. II. Interpel·lació RGE núm. 11441/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'exclusió social i la pobresa infantil. Urgència. III. Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i les conseqüències sanitàries i econòmiques d'aquesta (RGE núm. 12907/20, del Grup Parlamentari Popular).IV. Mocions 1. RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fidelització dels professionals sanitaris, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3631/20. 2. RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10412/19.
DIMARTS
22/09/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 14237/20, 14294/20, 14298/20, 14306/20, 14295/20, 14296/20, 14297/20, 14299/20, 14300/20, 14301/20, 14303/20, 14304/20, 14310/20, 14288/20, 14287/20, 14305/20, 14286/20 i 14302/20. II. Interpel·lació RGE núm. 9476/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció econòmica. III. Moció RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria universitària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7685/19. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 12/2020, de 28 d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències de personal en les residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE núm. 13964/20, del Govern de les Illes Balears). V. Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió efectuada en matèria de salut. (Escrit RGE núm. 13875/20, del Govern de les Illes Balears). VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 22/de setembre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15170897

Mapa Web