La presidència ostenta la representació unipersonal de la Cambra, n'assegura la bona marxa dels treballs, dirigeix i coordina l'acció de la Mesa i assumeix la direcció i l'ordre dels debats. També li correspon de complir i fer complir el Reglament, interpretar-lo en casos de dubte i suplir-lo, en els d'omissió. En el cas que per a això hagi de dictar una resolució de caràcter general, és necessari que hi remitgi el parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus.

El president del Parlament és el Molt Hble. Sr. Baltasar Picornell i Lladó.

President del Parlament

  

Les meves primeres paraules com a president del Parlament varen ser per lloar la democràcia, quelcom que ens va costar molt aconseguir i no fa massa temps. Aquesta casa, el Parlament de les Illes Balears, ha de ser, doncs, seu de debats i acords institucionals assolits pensant en les necessitats de totes les persones que conformen la nostra societat, amb especial atenció a les més febles.

La ciutadania, en triar-nos a les 59 diputades i diputats que la representam en aquesta cambra, ens ha comanat una missió que és, al mateix temps, un gran honor i una gran responsabilitat. Ens han elegit perquè, des del consens, debatem i tirem endavant les lleis que han de servir per relacionar-nos i organitzar-nos com a poble. Aquesta tasca l’hem de fer sense deixar mai de posar-hi al centre totes les persones que vivim i estimam les nostres illes.

És també responsabilitat d’aquesta presidència complir i fer complir el Reglament, millorar la transparència i obrir el Parlament a la gent del carrer. Les ciutadanes i els ciutadans d'Eivissa, Menorca, Mallorca i Formentera han de poder percebre que, veritablement, això és ca seva.

Afront aquesta etapa al capdavant d’aquesta cambra amb compromís, rigor i feina, perquè respectar aquest parlament és respectar la ciutadania que representam. Aquesta és la cambra del debat,  la producció legislativa, el control del Govern; és a dir, és la seu de la sobirania democràtica del nostre autogovern i per això ha de ser sempre la casa de la gent. Per la nostra part, a través de la tasca legislativa, hem d’estar a l'alçada i assolir el repte d’aconseguir unes illes més justes i igualitàries.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 1 + 6 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 6612171

Mapa Web