El Parlament aprova la modificació de la Llei de capitalitat de Palma de Mallorca

Notícia del Parlament - 29 de novembre de 2016

Se substitueix la denominació oficial de ‘Palma de Mallorca’ per ’Palma’.

El Ple del Parlament ha aprovat per majoria de vots la Llei de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre de capitalitat de Palma de Mallorca. Les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris han estat finalment rebutjades.

L’aprovació de la modificació legislativa ha estat conseqüència del debat i la votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de llei presentada per l’Ajuntament de Palma, de capitalitat de Palma de Mallorca.

Intervencions

Per a la defensa de les esmenes presentades, pel Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears ha intervingut Josep Melià (1 esmena); mentre que pel Grup Parlamentari Mixt, ho ha fet Xavier Pericay (4 esmenes).

En torn de fixació de posicions, en contra o a favor de les esmenes, han intervingut Álvaro Gijón (Popular), Baltasar Picornell (Podem Illes Balears), Bel Busquets(MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Jaume Garau (Socialista).

Contingut de la llei

Se substitueix al títol i a tot el text de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, la denominació de "Palma de Mallorca" per "Palma".

A continuació de l’article 88 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, s’afegeix el següent article:

Article 88 bis

Atesa la consideració de la seva doble i triple insularitat i en el marc dels acords econòmics entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma que es derivin del desenvolupament d’aquesta llei, s’han de garantir, en tot cas i com a mínim, per als residents de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, les mateixes condicions establertes per a les persones residents a Palma, quant a tarifes i abonaments per a l’accés a la ciutat des del port i des de l’aeroport.

Així mateix, els estudiants universitaris i de cicles de formació professional amb residència a Menorca, Eivissa i Formentera han d’accedir al transport públic en les mateixes condicions que els residents a Palma.

Finalment, també s’afegeix la següent disposició addicional cinquena a l’esmentada llei:

Disposició addicional cinquena.

Als efectes del que preveu l’article 88 bis, s’establiran els acords de caràcter tècnic i de col·laboració administrativa corresponents amb els consells insulars per tal de fer efectiu que els residents a Menorca, Eivissa i Formentera que hi tenguin dret, puguin obtenir els seus títols de transport a la seva illa de residència.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/10/2022 a les 09:50h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 39632107

Mapa Web