El Parlament pren en consideració la Proposició de llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa

Notícia del Parlament - 15 de gener de 2019

La Proposició de llei exercida pels grups parlamentaris Socialista i Podem seguirà la tramitació parlamentària.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí s’ha pres en consideració per 49 vots a favor i 3 en contra (MÉS per Menorca), la Proposició de llei de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, presentada pels grups parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears. Ara la iniciativa serà tramesa a la comissió competent per part de la Mesa de la cambra i s’obrirà el termini corresponent d’esmenes, sense que en siguin admissibles les de totalitat de devolució. Redactat el dictamen, la iniciativa serà remesa de nou al Plenari que l’aprovarà o rebutjarà definitivament.

Al debat han defensat la Proposició de llei els diputats Xico Tarrès (Socialista) i Marta Maicas (Podem). En el torn a favor de la iniciativa han intervingut Maria José Ribas (Popular), Biel Barceló (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El PI), Salvador Aguilera (Mixt). En el torn en contra de la proposició ha intervingut Nel Martí (MÉS per Menorca).  

Contingut de la iniciativa

La Proposició de llei conté 12 articles, una disposició transitòria única i una disposició final primera.

El títol I, sota la rúbrica “Disposicions generals”, estableix l’objecte de la Llei, i el títol II versa sobre les Relacions Interadministratives i el Consell de Capitalitat. El títol III regula el Règim de Finançament.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/10/2022 a les 09:50h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 39630841

Mapa Web