La plenària no aprova una iniciativa relativa a la rebaixa dels menús escolars

Notícia del Parlament - 5 de novembre de 2019

La PNL del Grup Popular es va debatre a la Comissio d'Educació, Universitat i Recerca però, atès l'empat de la votació, avui s'ha votat i rebutjat en sessió plenària.

 

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars, atès l’empat que es produí a la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca de dia 17 d’octubre de 2019 (Diari de Sessió nº 6 de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca a la pàgina 84). Per tant, el plenari, d’acord amb el que preveu el Reglament del parlament, ha dirimit l’empat, sense debat, i ha estat REBUTJADA per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular, amb un vot telemàtic).

La iniciativa que fou debatuda i votada en comissió amb el resultat de 6 vots a favor (Popular, El Pi, Ciudadanos i Vox) i 6 vots en contra (Unidas Podemos, MÉSxMallorca i Socialista), pretenia aprovar la redacció següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a rebaixar el preu dels menús dels menjadors escolars de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics a partir de gener 2020, i a establir un preu que en cap cas no superi els 5€ per menú/dia/nin de forma genèrica, i 4 € per menú/dia/nin en supòsits de més de dos germans escolaritzats, sense que hi hagi cap criteri excloent per a les famílies ni per a l’etapa d’escolarització del nin i, sobretot, sense que això suposi una menor qualitat dels menús. (Amb incorporació esmena de modificació del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears en Comissió)
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que estableixi les ajudes complementàries que siguin necessàries, bé a les famílies o bé als mateixos centres educatius de les Illes Balears, per poder fer-ho efectiu.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 23804840

Mapa Web