El Ple no pren en consideració una Proposició de llei de VOX de suport a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal

Notícia del Parlament - 11 de febrer de 2020

Al quart i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària el Parlament no ha pres en consideració una Proposició de llei, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de suport a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de les Illes Balears. La iniciativa legislativa ha estat REBUTJADA per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 16 vots a favor (VOX, Popular) i 8 abstencions (El Pi, Ciudadanos). Per tant, la iniciativa no continuarà la tramitació parlamentària.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut la diputada Idoia Ribas. A continuació, en torn a favor de la proposta, ho ha fet la diputada Margalida Durán (Popular); mentre que en contra, ho han fet les diputades Cristina Mayor (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca),  Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Silvia Cano (Socialista). Finalment, al torn de fixació de posicions dels grups que no han intervingut ni a favor ni en contra han intervingut les parlamentàries Patricia Guasp (Ciudadanos) i Lina Pons (El Pi).

Contingut de la iniciativa

L'objectiu d'aquesta iniciativa era “regular mesures de suport que permetin, fonamentalment, compatibilitzar els temps de treball remunerat i els de la vida privada de les persones treballadores, facilitant el desenvolupament del seu projecte vital, amb la finalitat de procurar la conciliació de la seva vida personal, familiar i laboral, tant en l'àmbit públic com en el privat, garantint les mateixes oportunitats per a les dones i els homes en l'atenció de les seves responsabilitats personals i familiars, així com en la seva vida laboral”.

D’acord amb l’exposició de motius la proposició de llei pretenia posar un especial èmfasi en el reconeixement del dret a conciliar de les persones i les famílies, en la coresponsabilitat entre dones i homes, impulsant un conjunt integrat de mesures adaptades a les necessitats reals que demanen la societat i les persones treballadores per fer efectius aquests objectius, tenint en compte especialment l'àmbit rural.

La iniciativa legislativa contemplava “mesures relacionades amb la racionalització d'espais i temps de treball i la implantació de programes i serveis”. Així mateix, dedicava diferents articles a la “conciliació en l'àmbit públic impulsant mesures sobre la situació i les necessitats de conciliació”. També s'incloïa, en matèria de contractació pública i de subvencions, clàusules socials o criteris de valoració que tinguessin en compte mesures de conciliació. Es donava rellevància al foment de l'ocupació pública que garanteixi l'exercici del dret a compatibilitzar el treball amb la vida personal i familiar. En aquest capítol dedicat a l'àmbit públic s'incloïen actuacions en l'àmbit educatiu i de la infància, així com en els serveis socials. Un altre capítol de la proposició de llei es destinava a les mesures per a la conciliació de la vida personal familiar i laboral en el sector privat. De la mateixa manera, es preveia una planificació de mesures i seguiment d'actuacions impulsant la col·laboració i coordinació entre les administracions públiques i els agents econòmics i socials. Per això es creava, com a òrgan assessor i de participació en aquest àmbit, dins del Consell d'infància i família de les Illes Balears, la Secció de Conciliació de la vida personal, familiar i laboral, on existiria una representació de les administracions de la comunitat autònoma i dels agents econòmics i socials més representatius.

Més informació ...
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 3/de març/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 10954628

Mapa Web