AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2023 a 30/09/2023(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
12/09/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Jurament o promesa dels nous diputats. II. Preguntes. RGE núm. 4663/23, RGE núm. 4664/23, RGE núm. 4670/23, RGE núm. 4671/23, RGE núm. 4672/23, RGE núm. 4673/23, RGE núm. 4675/23, RGE núm. 5058/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 4676/23), RGE núm. 4677/23, RGE núm. 4678/23, RGE núm. 4679/23, RGE núm. 4680/23, RGE núm. 4681/23, RGE núm. 4684/23, RGE núm. 4669/23, RGE núm. 4662/23, RGE núm. 4674/23, RGE núm. 4683/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 4686/23. III. Interpel·lació RGE núm. 2660/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de transició ecològica. IV. Proposicions no de llei 1. RGE núm. 2756/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement dels descendents dels jueus a Mallorca. 2. RGE núm. 3307/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatge públic. V. Modificació de les comissions permanents de la cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament).
DIMARTS
19/09/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 5203/23, RGE núm. 5249/23, RGE núm. 5250/23, RGE núm. 5252/23, RGE núm. 5255/23, RGE núm. 5256/23, RGE núm. 5257/23, RGE núm. 5258/23, RGE núm. 5259/23, RGE núm. 5204/23, RGE núm. 5253/23, RGE núm. 5260/23, RGE núm. 5261/23, RGE núm. 5262/23, RGE núm. 5484/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 5263/23) RGE núm. 5265/23, RGE núm. 5251/23, RGE núm. 5264/23. II. Interpel·lació RGE núm. 2529/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 2753/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a informes d'impacte familiar en els projectes de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma. 2. RGE núm. 2700/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantir un finançament adequat per a Menorca Reserva de Biosfera.
DIMARTS
26/09/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 5529/23, 5911/23 (presentada en substitució de la 5530/23), 5531/23, 5514/23, 5912/23 (presentada en substitució de la 5532/23), 5533/23, 5534/23, 5535/23, 5541/23, 5543/23, 5516/23, 5536/23, 5537/23, 5542/23, 5265/23 (ajornada sessió anterior), 5251/23 (ajornada sessió anterior), 5264/23 (ajornada sessió anterior), 5522/23, 5915/23 (presentada en substitució de la 5513/23), 5540/23 i 5538/23. II. Interpel·lació RGE núm. 4984/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de turisme. III. Moció RGE núm. 5482/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de transició ecològica, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 2660/23. IV. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari (RGE núm. 4466/23).
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 66352727

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201