Lleis

Seleccioneu la legislatura:

LLEIS PUBLICADES A LA 3a LEGISLATURA

LLEI DE CREACIÓ I REGULACIÓ DE L'INSTITUT BALEAR DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

LLEI DEL CANON D'AIGÜES

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB PER AL 1992

LLEI REGULADOR DE L'IMPOST SOBRE INSTAL.LACIONS QUE INCIDEIXIN EN EL MEDI AMBIENT

LLEI D'ORDENACIÓ SANITÀRIA I CREACIÓ DEL SERVEI BALEAR DE SALUT

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA DE LA LLEI 10/90, DE 23 D'OCTUBRE, DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

LLEI RELATIVA A COMUNITATS BALEARS ASSENTADES FORA DEL TERRITORI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS QUE VIUEN A L'ENTORN HUMÀ

LLEI DEL SÍNDIC DE GREUGES DE LES ILLES BALEARS

LLEI SOBRE ADEQUACIÓ DE LES XARXES D'INSTAL·LACIONS A LES CONDICIONS HISTÒRICO-AMBIENTALS DELS NUCLIS DE POBLACIÓ

LLEI D'ACCESSIBILITAT I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

LLEI DEL PARC BALEAR D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER AL 1993

LLEI DE MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DE LA LLEI 1/91 DE 30 DE GENER, D'ESPAIS NATURALS I DE RÈGIM URBANÍSTIC DE LES ÀREES D'ESPECIAL PROTECCIÓ DE LES ILLES BALEARS

LLEI DEL CONSELL CONSULTIU

LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI DE SUBVENCIONS ELECTORALS

LLEI REGULADORA DE LES TAXES PELS SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI DE LES CARNS FRESQUES DESTINADES AL CONSUM NACIONAL I PER SELECCIÓ DE PERSONAL

LLEI DE REFORMA DE L'ARTICLE 2N DEL TÍTOL PRELIMINAR DEL DECRET LEGISLATIU 79/1990, DE 6 DE SETEMBRE, PEL QUAL S'APROVÀ EL TEXT REFÓS DE LA COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA C.A.I.B. PER A L'ANY 1994

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELL INSULARS EN MATÈRIA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ASSISTÈNCIA SOCIAL

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

LLEI SOBRE CONDICIONS PER A LA RECONSTRUCCIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE D'EDIFICIS I INSTAL.LACIONS AFECTATS PER OBRES PÚBLIQUES O DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA I EXECUTADES PEL SISTEMA D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA

LLEI D'INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA D'HORARIS COMERCIALS

LLEI DE L'ESPORT BALEAR

LLEI SOBRE LA REPRESENTACIÓ I LA DEFENSA EN JUDICI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB PER A L'ANY 1995

LLEI DE MESURES PEL QUE FA A DIVERSES FIGURES TRIBUTÀRIES DE LA CAIB

LLEI DE REFORMA DE LA LLEI 5/1993, DE 15 DE JUNY, DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MODIFICACIÓ PARCIAL DEL TEXT DE LA LLEI 2/89, DE 22 DE FEBRER, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI D'ACTUACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN L'APLICACIÓ DE LES MESURES JUDICIALS SOBRE MENORS INFRACTORS

LLEI DE GUARDA I PROTECCIÓ DELS MENORS DESAMPARATS

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE PATRIMONI HISTÒRIC, PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL, DIPÒSIT LEGAL DE LLIBRES I ESPORTS

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA D'ACTIVITATS CLASSIFICADES

LLEI RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/86, LLEI ELECTORAL DE LA CAIB

LLEI RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DE LA LLEI 8/1986, DE 26 DE NOVEMBRE, ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 13/d’abril/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 21318205

Mapa Web