AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2020 a 31/05/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/05/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 8104/20, 8101/20, 8113/20, 8110/20, 8112/20, 8111/20, 8100/20, 8107/20, 8102/20, i 8114/20.II. Compareixença urgent de la presidenta del Govern per donar compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per pal·liar la situació. (Escrit RGE núm. 6977/20, del Grup Parlamentari Popular). III. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 6/2020, d'1 d'abril, pel qual s'estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària. (Escrit RGE núm. 5940/20, del Govern de les Illes Balears).
DIMARTS
12/05/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 8228/20, 8229/20, 8230/20, 8231/20, 8223/20, 8222/20, 8224/20, 8233/20, 8225/20 i 8232/20. II. Compareixença de la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2020 en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 6137/20, del Grup Parlamentari Mixt). III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l'escrit RGE núm. 9290/19, de modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania. IV. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l'escrit RGE núm. 9290/19, de modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania.
DIMARTS
19/05/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 8430/20, 8428/20, 8521/20 (en substitució de la 8429/20), 8431/20, 8524/20 (en substitució de la 8427/20), 8418/20, 8425/20, 8421/20, 8420/20 i 8432/20. II. Compareixença del Conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Sr. Marc Isaac Pons i Pons, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva posterior reactivació. (Escrit RGE núm. 7628/20, del Grup Parlamentari Mixt). III. Compareixença de la Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears, Sra. Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de l'agricultura i ramaderia de les Illes Balears en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 7629/20, del Grup Parlamentari Mixt).
DIMARTS
26/05/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 8558/20, 8570/20, 8695/20 (en substitució de la 8574/20), 8571/20, 8573/20, 8564/20, 8696/20 (en substitució de la 8562/20), 8572/20, 8569/20 i 8575/20. II. Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per informar sobre el procés de desescalada als centres educatius de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 8214/20, del Govern de les Illes Balears). III. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19. (Escrit RGE núm. 8424/20, del Govern de les Illes Balears).
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12435289

Mapa Web