Llei 1/1993, de 10 de març, del Síndic de Greuges de les Illes Balears

Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Balear d'Innovació Tecnològica

Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques

Llei 4/1993, de 28 d'abril, de crèdit extraordinari de subvencions electorals

Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears

Llei 6/1993, de 28 de setembre, adequació de les xarxes d'instal.lacions a les condicions Històrico-Ambientals dels nuclis de població

Llei 7/1993, de 20 d'octubre, de reforma de l'article 2n. del Títol Preliminar del Decret Legislatiu 79/90, de 6 de setembre, pel qual s'aprovà el text refós de la compilació de Dret Civil de les liles Balears

Llei 8/1993, de 1 de desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de règim local

Llei 9/1993, de 1 de desembre, d'atribucions de competències als Consells Insulars en matèria d'informació turistica

Llei 10/1993, de 1 de desembre, de regulació de determinades taxes

Llei 11/1993, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1994

Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, corresponents al Decret del Consell General lnterinsular de 28 de juny de 1982

Llei 13/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 21/05/2024 a les 09:55h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 57799023

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201