Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades

Llei 2/2006, de 10 de març, de reforma de la llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears

Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes´Balears

Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears

Llei 5/2006, de 30 de març, de creació del Col.legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears

Llei 6/2006, de 27 d'abril, balear de caça i pesca fluvial

Llei 7/2006, de 3 de maig, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera

Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del consorci de transports de Mallorca

Llei 9/2006, de 17 de juliol, de reforma de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears

Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona

Llei 13/2006, de 19 d'octubre, de creació del Col·legi Oficial de publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears

Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l’esport de les Illes Balears

Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears

Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears

Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears

Llei 18/2006, de 22 de novembre, de mediació familiar

Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears

Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure

Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i donacions

Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca

Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2007

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63132382

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201