AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2020 a 30/04/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/04/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
Si escau. Sessió no presencial.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
Si escau. Sessió no presencial.
DILLUNS
06/04/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
DIMARTS
07/04/2020
09:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d'habitatge
11:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala de les Cariàtides
(en tot cas, un cop finalitzada la primera sessió de la Diputació Permanent). Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
13:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala de les Cariàtides
(en tot cas, un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent). Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
DIMECRES
08/04/2020
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
(no abans de les 13.00 hores, en tot cas, en haver acabat la sessió de la Mesa del Parlarment)
DIJOUS
16/04/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
DIVENDRES
17/04/2020
12:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:10 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:15 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
20/04/2020
10:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de propera sessió de la comissió.
10:15 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/04/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 6971/20, 6972/20, 6973/20, 6974/20, 6968/20, 6965/20, 6976/20, 6963/20, 6970/20 i 6975/20. II. Compareixença Consellera de Salut i Consum per informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la propagació del COVID-19. (Escrit RGE núm. 5929/20, del Govern de les Illes Balears) III. Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la propagació del COVID-19. (Escrit RGE núm. 5930/20, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
22/04/2020
09:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD:Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 5910/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als treballadors de clíniques dentals. 2. RGE núm. 6243/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa al reforçament de les unitats d'assistència psicològica del Servei de Salut de les Illes Balears davant la crisi de la COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 6239/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a la millora de l'assistència sociosanitària al col·lectiu de la gent gran de les Illes Balears.2. RGE núm. 6274/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a test a residències i centres de discapacitats.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
DIJOUS
23/04/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6259/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a reactivació de la economia.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD:1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 4756/20, presentada pel GP Ciudadanos (art. 46.2), pel procediment d'urgència, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per tal d'informar sobre les mesures davant l'impacte econòmic del Covid-19. 2. Proposicions no de llei RGE núm. 6258/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a protecció als treballadors i RGE núm. 6260/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a reactivació del sector turístic.
12:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/04/2020
08:25 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7594/20, 7593/20, 7596/20, 7595/20, 7592/20, 7588/20, 7589/20, 7590/20, 7591/20 i 7597/20. II. Compareixença urgent del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per informar sobre la situació econòmica i laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 5931/20, del Govern de les Illes Balears). III. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre la situació de l'actual curs escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 6142/20, del Grup Parlamentari Popular).
DIMECRES
29/04/2020
09:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5286/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari i professionals que garanteixen els subministraments i serveis bàsics durant la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 6132/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal farmacèutic i els usuaris de farmàcies davant el COVID-19.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5879/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares, relativa a mesures per pal·liar l'impacte de la pandèmia COVID-19 a les residències de la tercera edat. 2) RGE núm. 6958/20, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a elaboració d'un pla de xoc integral per tal d'actuar en les residències de persones majors i de discapacitats, tant de gestió pública com privada a la CAIB amb motiu del COVID-19.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6251/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la propagació de la COVID-19. 2) Proposicions no de llei RGE núm. 5308/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a la millora de les mesures econòmiques dictades a conseqüència del COVID-19 i RGE núm. 5546/20, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a sector primari davant la crisi COVID-19.
DIJOUS
30/04/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5941/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a la reducció dels sous dels representants polítics a conseqüència de la crisi provocada per l'expansió del COVID-19.
10:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6249/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a pla urgent de protecció econòmica i social pels autònoms l'activitat dels quals s'ha paralitzat per complet o reduït notablement. 2) RGE núm. 6264/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a extensió de la prestació excepcional als autònoms temporals.
12:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6250/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per informar sobre la situació del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-19. 2) Proposició no de llei RGE núm. 6141/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a habilitació d'una partida pressupostària extraordinària per tal que els centres d'educació infantil pugin subsistir després de l'estat d'alarma.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66352805

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201