AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/01/2021 a 31/01/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
11/01/2021
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMECRES
13/01/2021
11:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIJOUS
21/01/2021
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
26/01/2021
08:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 25/21, amb l'ordre del dia següent: Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal d'informar sobre la situació de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, l'evolució de la campanya de vacunació i els efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de les Illes Balears (RGE núm. 24/21).
09:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Verda
Si n'es el cas, un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 15/2020, de 21 de desembre de 2020, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. (Escrit RGE núm. 18053/20, del Govern de les Illes Balears).
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària extraordinària). Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears per tal d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears, l'evolució de la campanya de vacunació i els efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de les Illes Balears. (RGE núm. 24/21, del Grup Parlamentari Popular).
DIMECRES
27/01/2021
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 66353012

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201