AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/01/2023 a 31/01/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
11/01/2023
09:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). OD: Redacció informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
12/01/2023
10:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
Si escau, en acabar la Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 5671/22. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears.
DIMECRES
18/01/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera.
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
16:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/01/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
23/01/2023
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament de coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
24/01/2023
08:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE 164/23, amb l'ordre del dia següent: Preguntes orals RGE núm. 149/23, 146/23, 153/23, 151/23, 152/22, 155/23, 156/23, 157/23, 158/23, 159/23, 160/23, 161/23, 162/23, 148/23, 145/23, 154/23, 150/23 i 163/23.
08:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(Si n'és el cas, un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent)
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística (RGE núm. 23/2023).
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears.
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària). Punt únic: Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, pe a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas en acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
25/01/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala de les Cariàtides
 
DIJOUS
26/01/2023
12:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
En acabar la sessió de la Comissió, reunió de la Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 58908628

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201