AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2022 a 31/07/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
04/07/2022
11:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears.
11:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
08/07/2022
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
12/07/2022
09:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5248/22, presentat per tres diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular (art. 192.1), pel procediment d'urgència, per explicar les mesures que s'han pres o pensa prendre per abordar la dramàtica situació del sistema de salut de les Illes Balears.
DIJOUS
14/07/2022
10:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
DIMARTS
19/07/2022
12:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. OD: 1. Consitució de la ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
13:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/07/2022
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIVENDRES
22/07/2022
09:50 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
DIMARTS
26/07/2022
08:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5430/22, per tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat.
08:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE 5740/22, amb l'ordre del dia següent: Preguntes orals RGE núm. 5733/22, 5267/22, 5253/22, 5269/22, 5737/22, 5256/22, 5731/22, 5730/22, 5259/22, 5260/22, 5729/22, 5262/22, 5263/22, 5732/22, 5266/22, 5254/22, 5738/22 i 5264/22.
08:50 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(En tot cas, un cop finalitzada la darrera sessió de la Diputació Permanent.)
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.
11:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears.
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5691/22).
16:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Si la Diputació Permanent ho acorda: Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat (escrit RGE núm. 5430/22).
17:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Si la Diputació Permanent ho acorda: Preguntes. RGE núm. 5733/22, RGE núm. 5267/22, RGE núm. 5253/22, RGE núm. 5269/22, RGE núm. 5737/22, RGE núm. 5256/22, RGE núm. 5731/22, RGE núm. 5730/22, RGE núm. 5259/22, RGE núm. 5260/22, RGE núm. 5729/22, RGE núm. 5262/22, RGE núm. 5263/22, RGE núm. 5732/22, RGE núm. 5266/22, RGE núm. 5254/22, RGE núm. 5738/22, RGE núm. 5264/22.
DIMECRES
27/07/2022
09:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5868/22, a iniciativa pròpia (art. 192.1) pel procediment d'urgència, per donar compte de l'informe sobre el procés de vacunació contra el SARS-Cov-2/COVID-19 a les Illes Balears.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIVENDRES
29/07/2022
09:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5956/22, per tal de dur a terme la compareixença de la consellera de Salut i Consum sobre la condemna al Govern per manca d'abstenció del director de l'IBSALUT en un procés de selecció de funcionaris on hi participà la seva filla (escrit RGE núm. 5951/22).
09:35 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(O, en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent).
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63139274

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201