AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/08/2021 a 31/08/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
25/08/2021
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIVENDRES
27/08/2021
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6746/21, presentat per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323 SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció, conservació i explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca).
10:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala de les Cariàtides
Si n'és el cas, un cop finalitzada la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 6777/21, amb l'ordre del dia següent: Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar sobre la situació de saturació i manca de personal sanitari a l'Hospital de Son Espases i altres centres sanitaris de les Illes Balears, RGE núm. 6775/21, de 3 diputades membres de la Comissió de Salut, adscrites al Grup Parlamentari Popular.
10:45 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
Si escau i en tot cas un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent.
DILLUNS
30/08/2021
12:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6775/21, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, de la consellera de Salut i Consum davant la situació de saturació i manca de personal sanitari a l'Hospital de Son Espases i altres centres sanitaris de les Illes Balears.
DIMARTS
31/08/2021
10:15 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63278162

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201