AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2019 a 31/12/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
02/12/2019
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe.
DIMARTS
03/12/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9343/19, 10277/19 (presentada en substitució de la 9348/19), 9340/19, 9351/19, 9297/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 9359/19), 9342/19, 9345/19, 9344/19, 10278/19 (presentada en substitució de la 9346/19), 9347/19, 9341/19, 9352/19, 9331/19, 9350/19, 10283/19 (presentada en substitució de la 9353/19), 9338/19, 9339/19 i 9349/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4069/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les infraestructures educatives i eliminació de barracons. III. Moció RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a defensa del règim constitucional, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4210/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7472/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de l'estratègia de paisatge de les Illes Balears. 2. RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de les llibertats educatives consagrades a la Constitució. V. Designació dels tres representants del Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. VI. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7343/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de Salut Mental autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de professionals. (Atès l'empat produït en comissió).
14:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Escrit RGE núm. 4580/19, presentat pel Sr. Esteban Jerez Aramburo, mitjançant el qual sol·licita que el Parlament faci d'interlocutor amb l'IBAVI per tal que els veïnats de la seva finca, que és de protecció oficial i gestiona l'IBAVI, compleixin les ordenances cíviques.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, en sessió d'horabaixa i vespre, si n'és el cas. OD: Redacció de l'Informe.
DIMECRES
04/12/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, en sessió de matí i horabaixa, si n'és el cas. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/12/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 10364/19, 10322/19, 10339/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 10374/19), 10363/19, 10317/19, 10367/19, 10360/19, 10359/19, 10361/19, 10333/19, 10362/19, 10357/19, 10358/19, 10356/19, 10366/19, 10321/19, 10332/19 i 10365/19. II. Interpel·lació RGE núm. 10279/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'oposicions i accés a la funció pública. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10265/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels drets i les garanties de les persones en el procés de morir i del dret de l'eutanàsia. 2. RGE núm. 8478/19, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9235/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a qualitat de l'aire. IV. Si n'és el cas, elecció de membres del Consell Consultiu de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. En sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIMECRES
11/12/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIJOUS
12/12/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIVENDRES
13/12/2019
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
17/12/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIMECRES
18/12/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIJOUS
19/12/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
14:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63296030

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201