Lèxic parlamentari

ABSENTISME PARLAMENTARI
Pràctica d'abandonar el desenvolupament de funcions i deures inherents a un càrrec.
ABSTENCIÓ
Fet de no pronunciar-se sobre el tema proposat a votació. Acció i efecte de no prendre part en una votació.
ACATAMENT
Acció i efecte de respectar i complir les indicacions de la Presidència del Parlament en el si de la cambra, sense que en suposi la conformitat o la submissió a normes, malgrat no s'hi estigui d'acord.
ACCÉS A LA CAMBRA
Entrada a la sala on tenen lloc les sessions del Ple que té caràcter lliure per a tots els ciutadans sempre que presentin l'autorització emesa per la Presidència (article 59.3 del Reglament del Parlament i Resolució de Presidència reguladora de l'accés al Saló de sessions del Parlament).
ACCIÓ POLÍTICA I DE GOVERN
Debat anual que té lloc entre els mesos de setembre i novembre on s'estudia l'estat actual de la comunitat autònoma i s'adopten les resolucions pertinents per dur a terme durant l'any parlamentari. Aquest debat no es produirà els anys en què s'hagin celebrat debats d'investidura o de moció de censura (article 176 del Reglament del Parlament).
ACORD
Decisió adoptada entre les parts interessades o decisió presa per una persona. A l'àmbit parlamentari l'adopció d'acords es pren sempre que la cambra i els òrgans d'aquesta es trobin reunits reglamentàriament i comptin amb la majoria dels seus membres.
ACTA
Document de constatació de fets, incidències, acords o manifestacions de voluntats que tenen lloc a una reunió o junta.
ACTA DE DIPUTAT O DE DIPUTADA
Certificat emès per la Junta Electoral de les Illes Balears que acredita l'adquisició de la condició de diputat o diputada electe. Aquesta acreditació es fa atesos els resultats electorals i les normes de distribució d'escons.
ACTE PARLAMENTARI PÚBLIC
Aquell al qual pot assistir qualsevol persona sempre que estigui autoritzada per la Presidència.
ADMISSIÓ A TRÀMIT
Acte pel qual es decideix la tramitació dels escrits presentats al Registre General del Parlament o a altres òrgans parlamentaris quan s'està tramitant alguna iniciativa. És una de les funcions de la Mesa del Parlament (article 32.1.4t del Reglament del Parlament).
ADSCRIPCIÓ
Acció i efecte de comunicar la pertinença d'un diputat o d'una diputada a un grup parlamentari (article 24 del Reglament del Parlament).
ASSENTIMENT
Acceptació de la qüestió plantejada quan, una vegada proposada, no s'hi fa cap objecció. Una de les formes de votació parlamentària (articles 88.1 i 89 del Reglament del Parlament) (vegeu Votacions).
ASSISTÈNCIA
Deure i dret dels diputats i les diputades d'assistir a algun acte parlamentari, a les sessions del Ple i de les comissions (articles 18 i 14.3 del Reglament del Parlament).
ASSOCIACIÓ
Acció i efecte de la petició d'un diputat o una diputada d'incorporar-se com a tal a un grup parlamentari ja constituït (article 24.5 del Reglament del Parlament).
ATRIBUCIONS
Funcions i competències exercides per una autoritat o un funcionari, que li vénen donades per llei o per reglament segons el càrrec que ocupa.
AUTOGOVERN
Vegeu Òrgans d'autogovern.
AUTONOMIA
Exercici independent del poder o ampli autogovern intern d'una regió o nacionalitat dins dels límits d'un estat.

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55472672

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201