Lèxic parlamentari

DEBAT PARLAMENTARI
Discussió d'una iniciativa parlamentària dins dels òrgans de la cambra en què tots els grups parlamentaris i, si n'és el cas, el Govern poden manifestar-ne la posició (articles 74 i següents del Reglament del Parlament).
DECRET LLEI
Norma amb rang de llei dictada pel Govern, que ha de ser convalidada o derogada en un Ple del Parlament o en la Diputació Permanent, en un termini improrrogable de 30 dies des de la promulgació (articles 49 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 148 del Reglament del Parlament).
DESIGNACIÓ
Determinació d'una persona per a un càrrec o una destinació. Entre d'altres exemples, podem esmentar la designació de diputats i/o diputades per defensar iniciatives parlamentàries al Congrés, la de ternes per cobrir places de magistrats i/o magistrades del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la de membres del Consell Assessor de RTVE i la de membres del Consell Consultiu.
DIARI DE SESSIONS
Publicació oficial on queden reflectides totes les intervencions del Ple, de la Diputació Permanent i de les comissions (Article 103 del Reglament del Parlament).
DICTAMEN
Treball elaborat en el si d'una comissió on es recullen les conclusions adoptades per aquesta en estudiar una iniciativa parlamentària.
DIES HÀBILS
Dies en els quals és permesa la presentació de documents en el Registre General del Parlament.
DIPUTACIÓ PERMANENT
Òrgan de la cambra que té la funció de vetllar pel poder del Parlament quan aquest no es trobi reunit, hagi estat dissolt o n'hagi expirat el mandat. En aquests dos darrers casos, continuarà fins que es constitueixi el nou parlament. És presidida pel president o la presidenta del Parlament i en formen part un mínim d'onze diputats i/o diputades (articles 45 i 46 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 60 i següents del Reglament del Parlament).
DIPUTAT O DIPUTADA
Membre del Parlament elegit en un procés electoral.

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55474504

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201