Lèxic parlamentari

LECTURA ÚNICA
Procediment legislatiu especial i abreujat d'aprovació d'un projecte o d'una proposició de llei que implica una sola votació del conjunt del text i que s'aplica quan les circumstàncies així ho aconsellen o bé la simplicitat de la formulació ho permet (article 145 del Reglament del Parlament).
LEGISLATURA
Període de temps per al qual és elegida una assemblea legislativa. La durada de la legislatura del Parlament és de quatre anys (article 41.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears).
LLEI
Mandat jurídic originari aprovat pels òrgans representatius competents, no susceptible d'altre control que el de constitucionalitat.
LLEI ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
Llei que regula el procediment per a l'elecció dels diputats i les diputades al Parlament de les Illes Balears, modificada per les Lleis 4/1995, de 21 de març, 5/1995, de 22 de març, i 6/2002, de 21 de juny. A l'article 12 fixa en 59 el nombre de diputats i diputades, i distribueix els escons en les distintes circumscripcions insulars: 33 per Mallorca,13 per Menorca, 12 per Eivissa i 1 per Formentera.
LLETRAT O LLETRADA
Titulat en dret que presta a les comissions, i respecte de les meses i les ponències d'aquestes, l'assessorament tècnic i jurídic necessari per al compliment de les tasques encomanades a aquelles, i en redacta els informes i els dictàmens corresponents; igualment recull en actes els acords adoptats (article 47 del Reglament del Parlament).

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55471160

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201