Lèxic parlamentari

ELECCIÓ
Designació d'una persona per a un càrrec mitjançant votació.
ESCÓ
Seient reservat a la sala de plens del Parlament per a cada un dels diputats i les diputades.
ESCUT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Símbol que representa la personalitat comuna i, alhora, la identitat històrica pròpia de cadascuna de les Illes Balears. La forma i els elements en són regulats per la Llei 7/84, de dia 21 de novembre, de l'escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
ESMENA
Escrit mitjançant el qual els grups parlamentaris o els diputats i les diputades pretenen suprimir, modificar, addicionar o substituir una iniciativa parlamentària. Poden ser de totalitat o parcials (article 118 del Reglament del Parlament).
ESTAT
Organització dotada de personalitat jurídica pública, a través de la qual s'exerceix el poder polític. En són elements imprescindibles el territori, la població i la sobirania.
ESTATUT D´AUTONOMIA
Norma institucional bàsica de cada comunitat autònoma. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears va ser aprovat per Llei Orgànica 2/1983, i ha estat modificat per les lleis orgàniques 9/1994, 3/1999 i 1/2007.
ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES
Règim jurídic especial dels diputats i les diputades, amb la finalitat de protegir la llibertat i la independència dels membres de la cambra en l'exercici de les seves funcions (articles 8 i següents del Reglament del Parlament).
EXPLICACIÓ DE VOT
Manifestació de les raons que han dut un diputat o una diputada, o un grup parlamentari a votar en un determinat sentit, quan no hagin tingut possibilitat d'intervenir o quan hagin intervingut i n'hagi variat el sentit del vot com a conseqüència del debat.
EXPULSIÓ
Facultat de la Presidència de fer fora del Ple o de les comissions els diputats i/o les diputades que no respecten les regles de procediment o d'ordre establertes pel Reglament del Parlament (articles 106 i següents del Reglament del Parlament). Aquesta facultat s'aplica igualment a qualsevol persona que en el recinte parlamentari promogui desordre greu amb la seva conducta d'obra o de paraula o doni mostres d'aprovació o de desaprovació, pertorbi l'ordre o falti la circumspecció deguda (articles 114 i següents del Reglament del Parlament).

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55471038

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201