AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2023 a 31/07/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
03/07/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Sessió d'investidura de la persona candidata a presidenta de les Illes Balears.
DIMARTS
04/07/2023
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Sessió d'investidura de la persona candidata a presidenta de les Illes Balears, (en tot cas un cop transcorregut el termini de 24 hores establert reglamentàriament.)
DIJOUS
06/07/2023
16:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
16:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
18:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Si n'és el cas, sessió d'investidura de la persona candidata a presidenta de les Illes Balears, un cop transcorregut el termini establert de 48 hores des de la primera votació.
DIMARTS
11/07/2023
10:45 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Si n'és el cas, jurament o promesa dels nous diputats i/o diputades. II. Intervenció del Sr. President del Parlament de les Illes Balears.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió (en tot cas, en acabar la sessió plenària).
12:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:40 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:45 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:10 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació de vicepresident o vicepresidenta i secretari o secretària de la comissió.
13:15 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i nomenament dels membres de la Mesa de la comissió.
13:20 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i nomenament dels membres de la Mesa de la comissió.
13:25 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES EUROPEUSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i nomenament dels membres de la Mesa de la comissió.
13:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI SOBRE LA TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:35 h.
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i nomenament dels membres de la Mesa de la comissió.
13:40 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
OD: Constitució de la Diputació Permanent i nomenament dels membres de la Mesa de la diputació.
14:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior)
14:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament)
DIMARTS
25/07/2023
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(En tot cas,un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament.)
DIJOUS
27/07/2023
12:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, amb l'ordre del dia següent: Ratificació per part del Ple del Parlament dels candidats proposats pels grups parlamentaris com a senadors que han de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears.
12:05 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 17 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 2913/23, per tal de dur a terme la compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, per tal d'explicar les seves relacions amb fons voltor i la paralització de l'expedient de tanteig i retracte dels 88 habitatges propietat de Metrovacesa del carrer Brotat, 29 de Palma.
12:10 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt, amb l'ordre del dia següent: Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2874, 2876, 2877 i 2887/23.
12:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior.)
12:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1. Jurament o promesa dels nous diputats i/o diputades. 2. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 4/ 2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny (RGE núm. 2773/ 2023.)
15:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Si n' és el cas, punt únic: Ratificació per part del Ple del Parlament dels candidats proposats pels grups parlamentaris com a senadors que han de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears. (En tot cas un cop finalitzada la sessió anterior.)
15:10 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior.)
16:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Si n'és el cas, punt únic. Preguntes: RGE núm. 2894/23, RGE núm. 2895/23, RGE núm. 2896/23, RGE núm. 2897/23, RGE núm. 2898/23, RGE núm. 2899/23, RGE núm. 2900/23, RGE núm. 2901/23, RGE núm. 2902/23, RGE núm. 2903/23, RGE núm. 2874/23, RGE núm. 2876/23, RGE núm. 2877/23, RGE núm. 2887/23.
17:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Si n'és el cas, punt únic. Compareixença urgent de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, per tal d'explicar les seves relacions amb fons voltor i la paralització de l'expedient de tanteig i retracte dels 88 habitatges propietat de Metrovacesa del carrer Brotat, 29 de Palma. (En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior.)
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63300866

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201