AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2023 a 31/12/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
01/12/2023
11:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
04/12/2023
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció de l'informe.
DIMARTS
05/12/2023
09:15 h.
COMISSIO NO PERMANENT ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 9941/23, 9944/23, 9951/23, 9939/23, 11060/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9946/23, 9950/23, 9928/23, 9929/23, 11059/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9942/23, 9945/23, 9930/23, 9947/23, 9948/23, 9943/23, 9924/23, 9949/23, 9931/23, 9940/23. II. Interpel·lació RGE núm. 9492/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general d'ajudes socials a immigrants en situació irregular. III. Moció RGE núm. 9786/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a política turística del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7541/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 8654/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a romanents de les hisendes locals. 2. RGE núm. 8859/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a gestió aeroportuària.
14:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
14:15 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament)
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Junta de Portaveus. Si escau, ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: Continuació redacció de l'informe.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/12/2023
08:50 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
08:55 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala del Senat
 
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11163/23, 11172/23, 11243/23, presentada en substitució de la RGE núm. 11162/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 11184/23, 11171/23, 11153/23, 11154/23, 11166/23, 11167/23, 11240/23, presentada en substitució de la RGE núm. 11155/23, 11165/23, 11164/23, 11242/23, presentada en substitució de la RGE núm. 11168/23, 11169/23, 11158/23, 11157/23, 11161/23, 11239/23, presentada en substitució de la RGE núm. 11156/23, 11170/23. II. Interpel·lació RGE núm. 2662/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de fons europeus. III. Compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, per tal d'explicar les seves relacions amb fons voltor i la paralització de l'expedient de tanteig i retracte dels 88 habitatges propietat de Metrovacesa del carrer Brotat, 29 de Palma (escrit RGE núm. 2912/23, de desset diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Socialista). IV. Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'adquisició de 88 habitatges de Metrovacesa al Nou Llevant de Palma (escrit RGE núm. 5618/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca).
15:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(O, en tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària). Punt únic. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 9953/23, del Grup Parlamentari Socialista, per a la millora de la regulació dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. En sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIMECRES
13/12/2023
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIJOUS
14/12/2023
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIVENDRES
15/12/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
19/12/2023
08:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el període comprès des del dia 1 al dia 31 de gener de 2024, per tal que es pugui dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 9953/23, per a la millora de la regulació dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places a les Illes Balears. II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIMECRES
20/12/2023
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIJOUS
21/12/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
14:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63305516

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201