AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2013 a 31/07/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/07/2013
09:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissó.
10:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Ordre del dia: Punt únic.- Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 14 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 6507/13.
11:00 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia de la primera sessió: Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràter turístic i d'impuls de zones turístiques madures (Escrit RGE núm. 6494/13).
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(S'iniciarà un cop finalitzada la primera sessió plenària) Ordre del dia de la segona sessió plenària: Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intradministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Escrit RGE núm. 6777/13).
13:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(S'inciarà un cop finalitzada la segona sessió plenària) Ordre del dia de la tercera sessió plenària: Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada (Escrit RGE núm. 6778/13).
17:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
(I, en tot cas, en acabar la tercera sessió plenària). Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. OD: 1- Nomenament de coordinador/a. 2- Pla de treball. 3- Redacció informe.
DIMECRES
03/07/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
(Si s'escau). Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
14:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
(I, en tot cas, en acabar la reunió de la Ponència). OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
05/07/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7172/12, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.
DIMARTS
09/07/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
DIJOUS
11/07/2013
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
16/07/2013
10:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic.- Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 23 diputats adscrits als grups parlamentaris Socialista i Més, mitjançant l'escrit RGE núm. 7248/13.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament (escrit RGE núm. 6886/13)
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 7172/12, presentada pel Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caça i pesca fluvial i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives.
13:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà un cop finalitzada la segona sessió plenària)Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de policies locals de les Illes Balears.
DIMECRES
24/07/2013
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIMARTS
30/07/2013
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63287372

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201